English |ارتباط با ما |نقشه سایت |نظر سنجی |چارت سازمانی |صفحه اصلی پرتالrss
برای مشاهده و استفاده از خدمات الکترونیک شرکت به آدرس پورتال خدمات الکترونیک مراجعه فرمایید .درصورت داشتن هرگونه انتقاد و پیشنهاد ما رااز نظرات خود آگاه سازید. باتشکر
۱۳۹۳ شنبه ۲۱ تير
تعهدنامه پیمانکاران

 شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری  

  كد:  PR-F- 30/00                                                                                                                      

تعهد نامه پیمانکاران

مجموعه قوانین و مقررات لازم الاجرای ایمنی برق ویژه پیمانکاران

هدف از تهیه این مجموعه آشنا ساختن پیمانکاران با اصول و مقررات ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری می باشد تا با کاربرد و رعایت این مقررات و انجام اصول صحیح و ایمن کار بتوانند شرایط امن و بدون خطری را در جهت پیشگیری و کاهش حوادث و حفاظت از نیروی انسانی فراهم آورند .

قبل از عقد قرارداد مطالب مندرج بشرح ذیل می بایست به پیمانکار ابلاغ گردیده و پیمانکار موظف و متعهد به انجام و رعایت اصول و مقررات مندرج در این دفترچه خواهد بود و در صورت عدم رعایت اصول و مقررات ایمنی و حفاظت کار و بروز هر گونه حادثه فردی ، گروهی ، تاسیساتی و شهروندی و ایجاد خسارات جانی و مالی کلیه مسئولیت ناشی از این موارد بر عهده پیمانکار خواهد بود .

1- تعهدات ایمنی :

 1-  رعایت اصول و مقررات ایمنی طبق آئین نامه ایمنی و انضباط کار و مقررات و دستورالعملهای ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری و شرایط مندرج در این مجموعه .

2-  همکاری کامل با کارشناسان ، ناظرین و مسئولین ایمنی که به منظور کنترل و نظارت ایمنی کار پیمانکاران مراجعه می نمایند الزامی است .

3-  استفاده از نیروهای آموزش دیده و دارای گواهی از سازمان فنی حرفه ای ( دوره فن ورز شبکه هوایی و سایردوره های مرتبط ) سابقه کار و شناخت شبکه های توزیع برق .

4-  پیمانکار بایستی پرسنل اجرایی خود را قبل از شروع به کار به واحد ایمنی شرکت توزیع کتباً معرفی نموده و بعد از تایید صلاحیت آنان توسط واحد ایمنی ( توانمندی فنی و فیزیکی ) به کارگیری پرسنل معرفی شده بلامانع خواهد بود .

5- پیمانکار موظف است طبق مقررات نسبت به بیمه عوامل اجرایی و خودروها اقدام نموده و حتی الامکان تعدادی بیمه نامه مسئولیت بدون نام تهیه نماید تا در صورت وقوع حوادث مورد استفاده قرار گیرد .

6- پیمانکار موظف است علاوه بررعایت بند 4 قبل از اقدام به جابجایی و یا جایگزینی نیروی انسانی مراتب را قبلاً به اطلاع واحد ایمنی شهرستان مربوطه برساند ( در صورت نیاز به جابجایی یا جایگزینی نیروی انسانی درشرایط اضطراری پیمانکار موظف است حداکثرتا 24ساعت با ذکر دلایل واحد ایمنی شهرستان مربوطه را در جریان قرار دهد . )

7- پیمانکار موظف است یک نفر مسئول فنی ( که صلاحیت و توانمندی پی گیری مسائل فنی و ایمنی را داشته و مورد تایید واحد ایمنی باشد ) به عنوان نماینده تام الاختیار به واحد ایمنی شرکت توزیع معرفی نماید .

8-  پیمانکار موظف است گروههای اجرایی را حداقل با دو نفر نیروی انسانی آموزش دیده همراه با تجهیزات کامل مورد نیاز جهت انجام کار اعزام نماید . ( ضمناً یک نفر از این افراد بایستی به عنوان سرپرست ، مسئولیت گروه را برعهده داشته باشد . )

9- اعزام انفرادی پرسنل حتی جهت انجام کارهای ساده ممنوع بوده و در صورت تخطی موجب برخورد شدید با پیمانکار از قبیل جریمه نقدی ، لغو قرارداد یا بطورکلی لغو صلاحیت پیمانکار خواهد شد .

10- پیمانکار موظف است سرپرستان گروههای اجرایی را تعیین و آنها را توجیه نماید که موارد زیر را مورد توجه قرار دهند :

الف ) هیچ پروژه ای رابدون هماهنگی و اطلاع مسئولین ذیربط خصوصاً دستگاه نظارت و مسئول ایمنی انجام ندهند .

ب   ) دریافت فرم کنترل و نظارت هفتگی از مسئول ایمنی و ارائه آن به ناظرین و مسئول ایمنی در هنگام بازدید .

ج   ) قبل از اعزام به محل کار کلیه لوازم شامل ابزار کار و اجناس مصرفی را کنترل و کمبودها را تأمین نماید .

د   ) هماهنگی کامل با اتفاقات برای اخذ  خاموشی ها و تعهد نسبت به رعایت زمان مجاز خاموشی ها و تکمیل فرمهای مربوطه .

هـ ) در هر روز آدرس محل کار و زمان شروع و خاتمه کار یا دستورکار را به اپراتور اتفاقات و یا دستگاه نظارت اطلاع دهد ( هدف اطلاع  کامل اپراتور یا دستگاه نظارت از موقعیت و محل کار گروه اجرایی می باشد . )

11- پیمانکار و عوامل اجرایی آن  موظف می باشند با ناظرین و مسئول ایمنی که به منظور نظارت بر نحوه انجام کار و چگونگی رعایت مقررات ایمنی به محل کار گروه مراجعه می نمایند ، همکاری کامل به عمل آورده و تذکرات یا پیشنهادات آنها را مورد توجه قرار دهند.

12- پیمانکار موظف است نسبت به تأمین خودروی مناسب و مجهز که مورد تایید واحد ایمنی شرکت باشد اقدام نماید .

13- پیمانکار موظف به تأمین لباس کار مناسب _ کفش ایمنی _ کلاه ایمنی _ و دیگر ابزار و وسایل ایمنی فردی و گروهی طبق استاندارد و به تعداد مورد نیاز می باشد . ( البسه مورد استفاده عوامل اجرایی پیمانکار بایستی مطابق با نمونه مورد تایید شرکت توزیع باشد . )

14- درصورت وقوع حوادث ( نیروی انسانی یا تاسیساتی ) پیمانکار موظف به گزارش فوری حوادث به شرکت بوده و لازم است حداکثر تا 24 ساعت پس از حادثه گزارش کامل آنرا نیز به شرکت توزیع ( واحد ایمنی ) ارائه دهد .

15- پیمانکار موظف است در صورت وقوع حادثه و مصدومیت عوامل اجرایی برای شروع به کار مجدد افراد مصدوم ،  موضوع را به واحد ایمنی اطلاع دهد تا بعد از بررسی نسبت به صدور اجازه کار ایشان توسط واحد ایمنی اقدام شود .

16- پیمانکار می بایست نسبت به درج مشخصات شرکت پیمانکاری بر روی خود رو و البسه کارکنان اقدام نماید .

17- پیمانکار متعهد می شود درهنگام انجام عملیاتی که نیاز به حفاری دارد مطابق دستورالعمل حفاری صادره از واحد ایمنی که درهمین مجموعه آمده عمل نماید .

18- پیمانکار موظف است کلیه مفاد این دستورالعمل را به رؤیت عوامل اجرایی خود رسانده وتعهد آنان را نسبت به رعایت موارد مندرج کتباً با امضاء اخذ نماید .

2-  شرایط ووظایف نیروی انسانی :

1-  دارای توانایی مناسب فیزیکی وجسمانی به منظور کار درشبکه های توزیع باشد .

2-  پرسنل برقکار ملزم به رعایت اصول اخلاقی وانضباطی درهنگام حضور درمحل کار می باشند .

3-  تمامی پرسنل بایستی دارای کارت شناسایی بوده که درآن نام شرکت پیمانکار وشماره تلفن مدیرعامل آن شرکت درج شده باشد .

4-  پرسنل موظفند درهنگام کار درشبکه های توزیع برق ، تمام اشیاء فلزی از قبیل ساعت ، انگشتر ، گردنبند و ... را از خود دور نمایند .

5- تمامی افراد گروه اجرایی موظف به استفاده از وسایل ایمنی وحفاظت فردی وگروهی درهنگام کار می باشند .

6- کنترل طناب و قطعات کمربند ایمنی قبل از صعود

7- استفاده از کیسه ابزار کار کمری متصل به کمربند ایمنی در هنگام کار .

8- استفاده از طناب دستی یا هندلاین وسطل کار برزنتی در هنگام کار برروی شبکه هوایی ، از پرتاب کردن لوازم از پای تیر به بالا جداً خودداری گرددو وسایل با سطل از پایین به بالا و بالعکس منتقل شوند .

9- استفاده از دستکش ساق بلند در هنگام کار

10-  درشرایط جوی غیر عادی مانند بارندگی شدید ، طوفان ورعد وبرق انجام هرکار برروی شبکه ممنوع است .

11-  حضورسرپرست گروه درهنگام اجرای کار الزامی است .

12- استفاده از تلفن همراه درهنگام کار بروی شبکه ویا به جای بی سیم ممنوع می باشد .

13- پرسنل موظف به نگهداری وحمل ونقل صحیح ابزار ووسایل ایمنی درمحل کار ودرخودرو می باشند .

14- رعایت فواصل مجاز وحریم ها درهنگام کار ویا نزدیکی به شبکه برقدار

15- پرسنل جهت ورود به پستهای زمینی برق بایستی مجوز دریافت وهماهنگی لازم را با مسئولین ذیربط درشهرستان  به عمل آورند .

16- پرسنل درهنگام ورود به پست بایستی مجهز به وسایل حفاظت فردی بوده وبایستی حریم ترانسفورماتورها و تابلوها را رعایت نمایند .

17- پرسنل توجه نمایند که عبور از سمت فشارمتوسط ترانسفورماتور برقدار ممنوع می باشد .

18- درصورت کار بر روی شبکه هوایی دقت درصعود و فرود ایمن از پایه طبق استاندارد

19- در صورت لزوم کار همزمان دو نفر از اعضای یک گروه در تاسیسات هوایی یا زمینی لازم است فرد سومی که صلاحیت لازم را داشته باشد در محل حاضر و مراقب اجرای ایمن عملیات باشد .

 

3- شرایط محیط کار ( قبل ، حین وبعداز کار )

1-  کسب دستورکار

2-  درصورت نیاز به اعمال خاموشی دریافت وتکمیل فرم تقاضای خاموشی طبق مقررات مندرج دربخش 6

3-  بازدید وبررسی ابزار ولوازم حفاظ فردی وگروهی توسط پرسنل وسرپرست گروه

4-  اعلام نشانی محل وزمان شروع کار به اتفاقات یا دستگاه نظارت

5- محصور سازی محیط کار با نوار حفاظتی و یا مخروطی هشدار دهنده

6- نصب تابلو هشدار دهنده

7- بررسی وضعیت محیط و شبکه از جنبه در نظر گرفتن حریمها ورعایت فواصل مجاز و رفع نقاط خطر

8- درصورت اخذ خاموشی رویت دستگاه اتصال زمین ( گراند موقت ) در طرفین محل کار الزامی است .

9- حین اجرای عملیات خودرو گروه در محل کار حضور داشته و از ترک محل کار خودداری نماید .

10- همیشه بایستی در محیط کار نور به حد کافی وجود داشته باشد و درصورت نبودن نور طبیعی کافی ، وسایل تامین روشنایی موقت مانند چراغ قوه شارژی و یا پرژکتور دستی به همراه گروه موجود باشد .

11- قبل از اعلام پایانکار به منظور برقدار شدن شبکه ، اطمینان حاصل شود که اشیاء اضافه از روی شبکه جمع آوری شده و افراد مشغول کار نمی باشند .

4- شرایط ایمنی خودروها :

خودروها شامل وانت ، جرثقیل و کفی ها می باشند که شرایط ایمنی آنها به طور کلی در ذیل ذکر می گردد .

1-  ظاهر خودرو ، بدنه ، لاستیکها و سیستم داخلی از نظر فنی سالم باشد .

2- تمامی خودروها بایستی مجهز به کپسول آتش نشانی و کیف کمکهای اولیه باشند .

3- خودروها هر روز صبح بازدید و مورد کنترل قرار بگیرند .

4- پیمانکار موظف است نسبت به درج نام شرکت پیمانکاری خود برروی درب خودرو اقدام نماید .

5- خودروهای جرثقیل و کفی نیز بایستی روزانه مورد بازدید و مطابق جدول ذیل به وسایل هشدار دهنده تجهیز شوند .

فهرست وسایل هشدار دهنده مورد نیاز خودروهای سنگین

 

مخروطی

نوار حفاظتی

تابلو احتیاط

پرچم خطر

چراغ چشمک زن پایه دار

جلیقه شبرنگ

جرثقیل

5

1  حلقه

1

3

_

1

کفی

5

1  حلقه

1

3

_

1

 

6- تمامی خودروها بایستی بیمه شده وبیمه نامه در خودرو موجود باشد .

7- رانندگان خودروها بایستی دارای گواهینامه مربوط به خودرویی که رانندگی می کنند باشند .

·                     رعایت اصول ایمنی در عملیات حفاری

     نظر به اهمیت رعایت اصول ایمنی در حین انجام حفاریها ضروری است تا نکات زیر به عنوان نکات ایمنی در تمامی عملیات اجرای شبکه ها به مورد اجرا گذارده شود :

1- درهنگام اقدام به انجام هر گونه حفاری عوامل اجرایی مربوطه موظف هستند با نصب علائم هشدار دهنده از جمله تابلو پایه دار خطر ، استقرار مخروطی هشدار دهنده و کشیدن نوار حفاظتی در اطراف محل حفاری ، محدوده محیط عملیات را مخصوصاً در مناطق شهری به طور کامل برای عابرین و وسایل نقلیه مشخص نمایند .

2- چنانچه محل حفاری در داخل خیابان و یا مکانهای پرتردد واقع شده باشد گروه مربوطه موظف است از فاصله 20 متری ضمن استقرار تابلو خطر ، نسبت به گذاردن مخروطی هشداردهنده به فاصله هر 2 متر تا محل حفاری اقدام نمایند  (صرف نصب یک عدد مخروطی یا تابلو در نزدیکی محل حفاری نمی تواند عابرین را از خطر موجود مطلع نماید . )

3- در صورتیکه کار در محل حفاری در یک روز به اتمام نرسیده باشد و ادامه کار به روز بعد موکول شود ضروری است با توجه به شرایط محل حفاری دقیقاً محل مربوطه توسط علائم هشدار دهنده از جمله تابلو خطر ، نوار حفاظتی و خصوصاً چراغ چشمک زن محصور و مشخص گردد و چنانچه احتمال سرقت لوازم حفاظتی وجود دارد نسبت به گماردن نگهبان اقدام شود به هر حال در صورت سقوط اشخاص و یا خودرو به داخل محل حفاری شده هیچ عذری پذیرفته نیست و مسئولیت و عواقب حادثه متوجه سرپرست گروه ذیربط می باشد .

4- مجری کار در محل حفاری شده موظف است تا بلافاصله بعد از پایان کار نسبت به اصلاح و ترمیم محل حفاری در اسرع وقت اقدام کند .

5- مسئول ایمنی شهرستان مربوطه بایستی موارد فوق الذکر را دقیقاً کنترل و در صورت وسیع بودن منطقه حفاری ضمن کمک به تهیه وسایل ایمنی مورد نیاز ، اجازه شروع حفاری را صادر نماید .

6- عوامل اجرایی ضمن رعایت اصول حفاظت فردی و استفاده از لباس کار ، کفش کار و کلاه ایمنی ملزم به استفاده از جلیقه شبرنگ با رنگ زرد در طول عملیات ( در روز یا شب ) در محل کار می باشند .

·                     رعایت فاصله مجاز از تاسیسات برقدار در هنگام انجام کار

     با توجه به اینکه هنگام کار برروی شبکه و تأسیسات برقی امکان دارد که تأسیسات و شبکه های مجاور برقدار باشند لزوم رعایت مقررات ایمنی و حفظ فواصل مجاز در هنگام کار اجتناب ناپذیر خواهد بود لذا موارد زیر جهت اجرا توسط تمامی گروههای اجرایی ابلاغ می گردد :

1- بررسی وضعیت و شرایط فنی محیط کار از نظر سطح ولتاژ ، مسیر ، نوع عملیاتی که قرار است صورت پذیرد و سایر اطلاعات تاسیسات مجاور که در دسترس کارگران قرار دارد و ممکن است برقدار باشد یا برقدار شود .

تبصره 1 :  منظور از دردسترس بودن به معنای وجود تاسیسات برقی در فاصله ای است که احتمال نزدیک شدن ابزار یا یراق آلات یا اعضای بدن کارکنان به حوزه الکتریکی آن تاسیسات میسر باشد . ( چه برقدار باشند یا امکان برقدار شدن آنها وجود داشته باشد . )

تبصره 2 : حوزه الکتریکی حداقل فاصله کاری است به دور هادی برقدار که عوامل اجرایی یا وسایل و ابزار کاری مربوطه در هنگام کار نباید در این محدوده استوانه ای قرار گیرد .  این فاصله جهت شبکه فشار ضعیف 30 سانتی متر و جهت شبکه وجهت شبکه 20 کیلوولت 90 سانتی متر می باشد .

2- کارکردن در مجاورت تاسیسات برقدار بایستی با رعایت مقررات ایمنی و اطلاع فاصله کاری به مسئول بهره برداری شهرستان مربوطه به منظور بررسی جهت عایق نمودن یا بی برق شدن آن منطقه باشد .

3- درصورت کار در مجاورت تاسیسات برقدار و تجاوز به فاصله های تعیین شده در بالا فقط با ایمن سازی محیط کار و صدور مجوز توسط مسئول بهره برداری و مسئول ایمنی شرکت توزیع امکان پذیر خواهد بود .

4- نصب پوشش عایق روی تاسیسات برقدار به منظور ایمن سازی محیط کار ، بایستی توسط شرکت توزیع برق انجام گیرد . بعد از انجام کار جمع آوری پوشش عایق نصب شده بر عهده فرد یا گروه نصب کننده می باشد .

5- برای انجام کار برروی پایه های شبکه فشار ضعیف در حالت برقدار الزاماً رعایت مقررات ایمنی از جمله پوشیده و عایق بودن کامل بدن ، سرو دستها و رعایت فاصله مجاز از شبکه برقدار الزامی است در غیر این صورت بایستی نسبت به قطع کامل برق به نحویکه امکان برقدار شدن به هیچ وجه وجود نداشته باشد اقدام شود .

تبصره : تاسیسات و شبکه های برقدار اعم ازفشار ضعیف یا فشار متوسط تاسیسات و شبکه گرم محسوب می شوند و کار کردن در شبکه برقدار فقط در صورتی مجاز می باشد که تمامی مقررات و دستورالعملهای کار و فاصله مجاز با آنها رعایت شده باشد

                                                      تاریخ ، مهر وامضا پیمانکار            

1390/05/10 تاریخ به روز رسانی
 
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات تعداد نظرات : 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
 
 
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز ٧٥
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ٤٦
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز ٢٧٨۰۹١
تعداد کاربران بر خط ٢
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
اوقات شرعی
وضعیت هوا
City
35°
بیشینه دما
34°
کمینه دما
17°
طلوع آفتاب
6:05 قبل از ظهر
غروب آفتاب
8:12 بعد از ظهر